top of page

Services

Đây là những chương trình Hoàng Anh đồng hành cùng với bạn. Bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ, được cung cấp những kiến thức & phương pháp thực hành, giúp bạn các giải pháp vượt qua từng bước trên hành trình kết nối với con hay phát triển công việc mình yêu thích.

Chơi với con

Là những video ngắn giúp bạn hiểu về đặc điểm của trẻ và biết cách chơi với trẻ. Hơn thế nữa cha mẹ có thể dùng những hoạt động chơi để khích lệ con học hỏi và phát triển. Từ đó bạn cũng dễ dàng kết nối với con một cách rất tự nhiên.

Làm bạn cùng con không khó

Chương trình trải nghiệm giúp cha mẹ kết nối với chính mình và kết nối với con. Các hoạt động sẽ giúp cha mẹ khám phá bản thân trong mối quan hệ với con, hiểu sự phát triển của con và biết cách kết nối với trẻ.

Dự án của chính mình

Nếu bạn đang ấp ủ một dự án của riêng mình mà chưa biết sẽ phải bắt đầu như thế nào. Hoặc bạn đang triển khai dự án nhưng gặp bế tắc bởi nó không đúng với những mong muốn, kỳ vọng của bạn. Đây là chương trình mentoring & coaching sẽ giúp bạn và đồng hành cùng với bạn.

bottom of page