top of page
blossom-flowers-vase-table_edited_edited_edited.png

Parent Connect
& Project Insight

by Le Hoang Anh

Leaves Shadow

1

Là bản tin chia sẻ với bạn kiến thức và kinh nghiệm để kết nối với con mỗi ngày, giúp cha mẹ hiểu con và biết tận hưởng niềm vui chơi với con ở từng lứa tuổi.

2

Là những nghiên cứu, đúc rút và hướng dẫn thực hành xây dựng và triển khai dự án hiệu quả, bền vững.

3

Đây là những sản phẩm chất xám của Hoàng Anh, giúp các bạn học hỏi, thực hành và trải nghiệm về Parent Connect và Project Insight.

Le Hoang Anh
bottom of page