top of page

#1. Project Insight là gì?

Updated: Oct 24, 2023Project Insight là yêu cầu đối với một người làm quản lý dự án – là khả năng hiểu và nắm được toàn bộ mục tiêu, ý nghĩa, tiến trình, ngân sách hay những vấn đề của dự án để truyền đạt một cách tốt nhất tới các thành viên của dự án, thiết lập sự hợp tác hiệu quả vì thành công của dự án.


Đối với mình dự án là việc xây dựng và thực thi 1 việc gì đó – có thể là 1 ý tưởng kinh doanh, một hoạt động thiện nguyện, 1 chiến dịch truyền thông hay triển khai 1 sản phẩm/dịch vụ mới v.v… Project được hiểu là 1 hoạt động triển khai trong một thời gian nhất đ ịnh để đạt được một mục tiêu nhất định. Chúng ta thường làm project để test tính khả thi, để tìm kiếm nhu cầu thị trường ở một thời điểm nào đó hoặc để giải quyết một mục tiêu trên lộ trình đã định.


Với nhiều bạn khởi nghiệp và bắt đầu kinh doanh tự thân, các bạn sẽ bắt đầu với 1 ý tưởng kinh doanh và muốn thực hiện nó như một dự án để thử nghiệm mô hình. Chính vì là thử nghiệm nên tất cả đều là mới mẻ, đều chưa rõ ràng và chưa có kinh nghiệm. Vậy làm sao để chúng ta có được project insight?

Những vấn đề các bạn hay gặp phải là:

  • Ý tưởng là của founder nhưng giá trị khác biệt lại do khách hàng cảm nhận. Dự án đã triển khai một thời gian nhưng không tìm được giá trị khác biệt hoặc chưa thực sự khác biệt so với sản phẩm/dịch vụ cạnh tranh.

  • Dự án triển khai qua một giai đoạn nhưng mải tập trung làm sản phẩm dựa theo nhu cầu của khách hàng, founder quên mất dự án này ra đời để làm gì? Mình sẽ đi với nó đến khi nào? Tiếp theo dự án này sẽ là cái gì?

  • Các dự án khởi nghiệp chính là đứa con tinh thần của những người bước chân ra kinh doanh độc lập – đó chính là sự nghiệp của chúng ta và nó thể hiện giá trị mà chúng ta theo đuổi. Nếu không đáp ứng nhu cầu khách hàng thì failure nhưng nếu khác với giá trị cốt lõi của mình thì không hạnh phúc. Chọn hay bỏ?

Hiểu biết về việc mình làm là một yêu cầu tiên quyết. Đặc biệt khi bạn đã chọn kinh doanh độc lập là chọn sự nghiệp của riêng mình, làm những điều mình muốn, phù hợp với thế mạnh của mình. Vì vậy không có lý do gì bạn lại bỏ qua những insight này – nó chẳng khác gì bạn đã bỏ qua chính mình.


Comments


bottom of page