top of page

#4. Hãy cụ thể hóa ý tưởng thành dự án

Updated: Jan 14

Dự án được hiểu là những hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực nhất định để đạt được những mục tiêu hay kết quả cụ thể. Những năm 1990s mình nghe từ “dự án” khi hoạt động của của các tổ chức INGO như Oxfam, SNV, CCF v.v… triển khai các dự án phát triển ở Việt Nam. Sau đó xuất hiện các dự án đầu tư và bây giờ là các dự án khởi nghiệp. Tựu chung lại thì các hoạt động đó được triển khai dưới dạng dự án bởi muốn đạt được một số mục tiêu cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định với một số tiền hạn định.

Mô hình dự án cho thấy tính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả bởi có quy trình, có nguyên tắc và rất tập trung. Chính vì vậy nếu bạn có ý tưởng và muốn thực hiện nó thì mình khuyên các bạn là hãy xây dựng ý tưởng đó thành một dự án. Tất nhiên không phải cái gì cũng làm thành dự án nhưng các mô hình, quy trình của dự án thực sự là “hành lang” an toàn để bạn “tập lái” với những ý tưởng khởi nghiệp hay thí điểm thực hiện một mục tiêu nào đó.


Project Insight 4

Bạn có thể tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm ý tưởng đó với thị trường. Nếu không khả thi bạn hoàn toàn có thể đóng dự án lại dễ dàng hơn nhiều so với đóng một tổ chức có pháp nhân.

  • Các mục tiêu đặt ra cần có thời hạn và nguồn lực thì cũng có hạn nên với dự án bạn sẽ không thể la cà, rông dài gây lãng phí.

  • Cách triển khai theo dự án sẽ rất tập trung – đi từ xây dựng, triển khai, đánh giá, kết thúc, chuyển giao – sẽ giúp bạn thực hiện mục tiêu đúng với lộ trình, kế hoạch.

  • Độ mở và linh hoạt của dự án cho phép chúng ta thu hút nhiều bên tham gia, không chỉ huy động sự đóng góp mà còn được soi chiếu từ nhiều góc nhìn, giúp dự án rút kinh nghiệm để điều chỉnh, cải tiến.

Comments


bottom of page